• در سطوح مختلف به صورت دوره های متنوع عمومی، سفارشی و بین المللی
  • بر اساس سرفصل ها و استانداردهای آموزشی ESRI
  • با پشتوانه منابع و کتب از غنی ترین مجموعه نشر GIS ایران
  • اعطای گواهی شرکت در دوره های آموزشی (داخلی و بین المللی)
  • استفاده از سیستم TAB برای اطمینان از کارایی دوره در پروژه های عملی
  • با حضور مدرسان خبره و با سابقه در دوره های متعدد آموزشی

ارسال پاسخ