دوره های کاربرد GIS در کاداستر و ثبت املاک، ویژه کارشناسان رسمی دادگستری و پرسنل سازمان ثبت املاک، در محل شرکت برگزار می گردد.

ارسال پاسخ