“ایران شهر” می تواند مربی و خدمات اموزشی را به محل کار شما بیاورد. هنگامیکه متقاضیان آموزش یک سازمان، هفت نفر یا بیشتر برای یک دوره خاص باشند، برگزاری دوره های سفارشی در محل سازمان با صرفه تر خواهد بود. این دوره ها با پذیرفتن سفارش از متقاضیان حقیقی و حقوقی و در پی مذاکره با “ایران شهر” قابل برنامه ریزی و ارائه اند. تعداد متقاضیان حضور در کلاس و زمان و مکان برگزاری کلاس ها در این دوره ها قابل انعطاف بوده و به متقاضیان و توافق با “ایران شهر” بستگی دارند. همچنین متقاضیان می توانند آموزش تخصص مورد نیاز خود را هم از “ایران شهر” درخواست نمایند. این تخصص ها در دو گزاره کلی قابل انتخاب اند: یکی از حیث نرم افزاری مانند ArcGIS Server و Web GIS و Network Analyst. برنامه نویسی در محیط ArcGIS و ModelBuilder و … دیگری از حیث کاربردها در صنعت مانند آب، محیط زیست، بهداشت، برق، مدیریت شهری، مدیریت بحران، منابع طبیعی، معدن، حقوق، جرایم و … امکان برگزاری دوره ها در سراسر کشور وجود دارد.

دوره های ویژه GIS شهری و شهر الکترونیک

نظر به اهمیت فراوان این شاخه از کاربرد GIS و استقبال علاقه مندان، مهارت ها و دانش مرتبط با این زمینه خاص در یک دوره ویژه به شکل کاملا تخصصی و کاربردی ارایه می شود. در پی برگزاری موفق نخستین کنفرانس GIS شهری در شهریور ماه سال ۱۳۸۸ در دانشگاه شمال و بدنبال آن برگزاری کنفرانس های شهر الکترونیک و شهرداری الکترونیک در کشور و آشکار شدن نیاز فراوان شهرداری و تصمیم گیرندگان مدیریت شهری به استفاده از GIS، پرداختن ویژه و مستقل به این موضوع، بیش از پیش مورد نیاز است. مرجع اصلی این دوره کتاب “شهر الکترونیک و GIS شهری” است که توسط دبیر کنفرانس GIS شهری و دیگر مولفان تهیه و توسط همین مجموعه به بازار نشر عرضه شده است.

ارسال پاسخ