با توجه به نیاز بسیاری از متخصصان کشور به شرکت در دوره های خاص بین المللی و یا اخذ مدرک بین المللی از جمله ESRI Technical Certification، دوره های بین المللی GIS و ArcGIS توسط این مجموعه ارائه می گردد.
این دوره ها در داخل و خارج از کشور برگزار می شوند و به سه بخش اصلی تقسیم شده اند:
– ArcGIS Desktop
– Desktop Specialist
– ArcGIS Server/Developer
گواهینامه ESRI به شما فرصت معرفی خودتان به دیگران با گرفتن یک تاییدیه فنی در زمینه تخصصی می دهد ا ین برنامه شامل ۱۳ گواهینامه در سه سطح Desktop و Developer و Enterprise در استفاده از ArcGIS است.
بدیهی است مجموعه “ایران شهر” کلیه هماهنگی های لازم و خدمات مربوط به اعزام را عهده دار خواهد بود و در پایان هر دوره کوتاه مدت، گواهینامه معتبر و بین المللی را به داوطلبانی که دوره را با موفقیت گذرانده اند ارائه خواهد داد.

ارسال پاسخ