نشانی: تهران، خیابان مطهری، ابتدای خیابان مفتح، کوچه مرزبان نامه، پلاک ۱۴، واحد ۷
تلفن: ۱۱۱ ۳۲۲ ۸۸ (خط ویژه)

سامانه پیام کوتاه : ۳۰۰۰۷۲۲۷۰۰۳۰۲۰
پست الکترونیکی: info@iran-shahr.com